Zerkalon uutiskirjeen rekisteriseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen.

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Zerkalo Oy
Rusthollarinkuja 1 A 1
FI-00910 HELSINKI
+358 400 887 082
info@zerkalo.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kari Vatanen
Rusthollarinkuja 1 A 1
FI-00910 HELSINKI
kari.vatanen@zerkalo.fi

Rekisterin nimi

Zerkalon uutiskirjerekisteri

Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Zerkalo Oy:n ja asiakkaan välisen suhteen hoito ja ylläpito. Käyttäjä/jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tiedottamiseen, markkinointiin, asiakassuhteiden- ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa sähköisesti tai manuaalisesti rekisterinpitäjälle.

Tietojen oikeellisuus ja rekisteröidyn oikeudet

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietosisältö

Zerkalo Oy:n uutiskirjerekisteri sisältää seuraavat tiedot:

* sähköpostiosoite
* asiakkaan mahdollisesti antama puhelinnumero        
* asiakkaan mahdollisesti antama tieto työnantajaorganisaatiosta

Tietojen luovutus

Zerkalo Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin suojaus

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Rekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Asiakastiedot poistuvat rekisteristä heti, kun ne poistetaan peruuttamalla uutiskirjeen tilaus. Rekisterin tallennettuja henkilötietoja ei ole säädetty salassapidettäviksi.